Instalacje tryskaczowe są to stałe urządzenia gaśnicze przeznaczone do zwalczania pożarów w pierwszej fazie ich powstania oraz zapobiegające ich rozprzestrzenianiu się

Instalacje zraszaczowe przeznaczone są do zabezpieczenia przeciwpożarowego zewnętrznych instalacji przemysłowych. Wypożyczalnia Kraków i Warszawa gwarantuje dostęp do oryginalnych i atrakcyjnych samochodów. Multimon projektuje instalacje przeciwpożarowe w całej Europie. Instalacje tryskaczowe są instalacjami samoczynnymi, zbudowanymi z urządzeń gaśniczych, które wykrywają, sygnalizują i gaszą pożary w chronionych strefach. Instalacje tryskaczowe są to stałe urządzenia gaśnicze przeznaczone do zwalczania pożarów w pierwszej fazie ich powstania oraz zapobiegające ich rozprzestrzenianiu się. Instalacje tryskaczowe są projektowane i montowane pod kątem konkretnej aplikacji z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych i przepisów prawa. Instalacje tryskaczowe i zraszaczowe działające automatycznie stosuje się jako zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynkach przeznaczenia specjalnego (np. Ze względu na fakt, że takie instalacje gaśnicze nie stosują wtedy wody, nie zostają uszkodzone znajdu. Instalacje zraszaczowe nazywane często dren- czerowymi są wyposażone w zraszacze (rys. Instalacje tryskaczowe suche są stosowane do pomieszczeń narażonych na zamarzanie lub wysoką temperaturę. Instalacje tryskaczowe znajdują zastosowanie w obiektach przemysłowych, handlowych, budynkach biurowych, hotelach i innych budynkach użyteczności publicznej. Instalacje przeciwpożarowe tryskaczowe hydrantowe pompownie zbiorniki zapasu wody instalacje gazowej ochrony. Instalacje kanalizacyjne zewnętrzne i wewnętrzne. Wykonujemy instalacje grzewcze, sanitarne - wodne, kanalizacyjne, gazowe. Instalacje gaśnicze wodne – zespół zasilania wodnego i pneumatyki Niezbędnym elementem wodnej instalacji gaśniczej jest zbiornik z wodą. Jak już wcześniej wspomniałem instalacje tryskaczowe należą do bardzo specyficzniej branży. Instalacje te można uruchamiać ręcznie (od wewnątrz i zewnątrz budynku) lub automatycznie. Nasza ekipa wykonawcza jest wysoko wyspecjalizowana zaopatrzona w nowoczesny park maszynowy, dzięki czemu nasze instalacje wykonywane są na najwyższym poziomie i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Systemy tryskaczowe są projektowane z sukcesem dla różnych temperatur otoczenia w chronionym pomieszczeniu oraz dla różnych funkcji systemu. Mając długoletnie doświadczenie oferujemy usługi w zakresie: Instalacje kanalizacyjne zewnętrzne i wewnętrzne. Pracowników, regularnie konserwowane instalacje przeciwpożarowe, rozmieszczone w przemyślany sposób znaki bezpieczeństwa, przeglądy instalacji ppoż.